WiZIT – verktyg för Data Governance

söker

Söker igenom alla de miljöer som ni vill kontrollera

CYBERSÄKRar

Stöd för skydd av känslig information

direkt

Snabb och enkel implementation

flera funktioner  i ett verktyg

Sökning av olika typer av information, analys av känslighetsnivå. Ger stöd för regelverk som GDPR och HIPAA.

strukturerad information

Total genomsökning av marknadens vanligaste databaser.

ostrukturerad information

Söker igenom filstrukturer både i lokal miljö och molnlagring.  Även epost kan kontrolleras.

rapporter och statistik

Presentation av sökresultat via rapporter och WiZITs grafiska gränssnitt.

automatiserade processer

Sökning kan ske automatiskt och kontinuerligt, processer (t.ex cybersäkring ) kan också hanteras manuellt.

högsta fokus på säkerhet

Skyddad driftsmiljö, all information krypteras vid behandling. Känslig information kan skyddas med kryptering, anonymisering eller maskning.

vill du veta mer?


Skriv till oss så kontaktar vi dig inom kort!